Pası Spreyle Yok Etmek: OK-151 Pas Sökücüyü Sarf Kılavuzu

Mühür yüzeylerin ba? has?m? pas, aletlere, ekipmanlara ve ayr?ca makine parçalar?na hüsran verebilir. Neyse ki Özkimsan Uran Kimyasallar? cephanenizde bir silah sunuyor: OK-151 Pas Sökücü. Bu yo?unla?t?r?lm?? formül pasla canl? bir ?ekilde sava??m paha ve püskürtme yöntemiyle geni? ve müessir bir aplikasyon süreci sunar. Bu kapsaml?

read more